tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


Tour Fair Holiday - EU-Tour Fair Holiday - EU

 

 

 

CODE EUROPE PERIOD Airlines ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่ เด็ก เด็ก SGL Departure BOOKING
พักห้องคู่ 1 เด็ก เสริมเตียง ไม่เสิรมเตียง
อายุ 6-12 ปี อายุต่ำกว่า 6
Eu1A อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (UL) ทิตลิส . UL/MS 71,900 70,900 65,900 62,900 8,500

โรม,วาติกัน,มหาวิหารเซ็นปีเตอร์,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า,เวนิช,จัตุรัสซานมาร์โค 4,11,18,25 มิ.ย. 18-25 มิ.ย. 5
ลูเซิร์น,สะพานไม้คาเปล,รูปปั้นสิงห์โตหิน,แองเกิ้ลเบิร์ก,ยอดเขาทิตลิส, 2,9,16,23,30 ก.ค.

ดิจอง, ปารีส,ประตูชัย,หอไอเฟล,พระราชวังแวร์ซาย,ล่องแม่น้ำแซนด์


Eu1B อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (QR)
QR 81,900 80,900 78,900 76,900 8,500

โรม,วาติกัน,มหาวิหารเซ็นปีเตอร์,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า,เวนิช,จัตุรัสซานมาร์โค 4,11,18,25 มิ.ย.

ลูเซิร์น,สะพานไม้คาเปล,รูปปั้นสิงห์โตหิน,แองเกิ้ลเบิร์ก,ยอดเขาจุงฟราว์, 2,9,16,23,30 ก.ค.

ดิจอง, ปารีส,ประตูชัย,หอไอเฟล,พระราชวังแวร์ซาย,ล่องแม่น้ำแซนด์ 6,13,20,27 ส.ค.

Eu3 อิยิปต์-อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน
MS 77,900 76,900 74,900 71,900 9,500

โรม,วาติกัน,มหาวิหารเซ็นปีเตอร์,น้ำพุเทรวี่,โครลอสเซียม,บันไดสเปน,ปิซ่า,เวนิช 3,11,17,24 มิ.ย. 11-19 มิ.ย. close
ล่องเรือกอนโดล่า,ลูเซิร์น,ยอดเขาทิตลิส,ดิจอง,ปารีส,พระราชวังแวร์ซาย 1,8,15,22,29 ก.ค. 8-16 ก.ค. 8
หอไอเฟล,ล่องแม่น้ำแซนด์,ไคโร,ปิระมิด,พิพิธภัณฑ์ 5,12,19,26 ส.ค.

Eu4
Special
อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)
TG 99,900 98,900 95,900 90,900 9,500

โรม,วาติกัน,มหาวิหารเซ็นปีเตอร์,น้ำพุเทรวี่,โครลอสเซียม,บันไดสเปน,ปิซ่า, หอเอนปิซ่า,ฟลอเร้นท์ 3,10,17,24 มิ.ย.
เวนิช,ล่องเรือกอนโดล่า,ลูเซิร์น,ยอดเขาทิตลิส,ดิจอง,ปารีส,พระราชวังแวร์ซาย 1,8,15,22,29 ก.ค.

หอไอเฟล,ล่องแม่น้ำแซนด์,ช้อปปิ้ง 5,12,19,26 ส.ค.

EU5 ออสเตรีย-เชค-ฮังการี-อียิปต์ 9 วัน 3,10,17,24 มิ.ย. MS 81,900 80,900 76,900 71,900 9,500

เวียนนา-ลินซ์-เชสกี้ ครุมลอฟ-เชสกี้ บูโดโจวี่-มาเรียนสเก้ ลาสเน้-คาร์โลวี วารี่-กรุงปราก 1,8,15,22,29 ก.ค.

พระเชินบรุนน์-บูดาเปสต์-ไคโร-ปิระมิด-พิพิธพันภัณฑ์ 5,12,19,26 ส.ค.

EU9 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน 4,11,18,25 มิ.ย. 54 UL 71,900 70,900 65,900 63,900 8,500

ปารีส-พระราชวงศ์แวร์ซายน์-หอไอเฟล-นอร์ทเทรอดาม-บรัสเซล-กรองลาซ 2,9,16,23,30 ก.ค. 54

อัมสเตอร์ดัม-โคโลญน์-ล่องแม่น้ำไรน์-แฟงเฟิรท์

EU10 เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 4,11,18,25 มิ.ย. 54 WY 69,900 68,900 65,900 63,900 8,500

แฟรงค์เฟริท์-โคโลญจน์-อัมเตอร์ดัม-พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ-ล่องเรือกระจก 2,9,16,23,30 ก.ค. 54
บรัสเซลล์-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-หอไอเฟล-ช้อปปิ้ง


EU12 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 4,11,18,25 มิ.ย. 54 WY 71,900 70,900 65,900 63,900 8,500

ปารีส-ล่องแม่น้ำแซนด์-ดิจอง-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ทะเลสาปทิทิเช่ 2,9,16,23,30 ก.ค. 54

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-อัมเตอร์ดัม-โรงงานเจียระไนเพชร


EU13 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 4,11,18,25 มิ.ย. 54 UL 72,900 71,900 65,900 63,900 8,500

นครปารีส-หอไอเฟล-พระราชวังแวร์ซายส์-ดิจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิสลิส-ลูเซอร์น 2,9,16,23,30 ก.ค. 54

ปราสาทไฮเดลเบิร์น-แฟรงเฟริต-โคโลญน์-ล่องแม่น้ำไรน์-อัมเตอร์ดัม


EU 13.1 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 4,11,18,25 มิ.ย. 54 MS 72,900 71,900 65,900 63,900 8,500

นครปารีส-หอไอเฟล-พระราชวังแวร์ซายส์-ดิจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิสลิส-ลูเซอร์น 2,9,16,23,30 ก.ค. 54

ปราสาทไฮเดลเบิร์น-โคโลญน์-อัมเตอร์ดัม-ล่องเรือกระจก-มาดูโรดัม


SP 2 ออสเตรีย-ฮังการี-เชค-เยอรมัน 8 วัน 6 คืน
AB 74,900 73,900 70,900 68,900 8,500 28มิ.ย.4 ก.ค. 54 8
เวียนนา-พระราชวังเชิงบรุนน์-ชมเมือง-บูดาเปสต์-บราทิสลาว่า-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 7,14,21,28 มิ.ย. 54
กรุงปราก-ลินซ์-ซาลบวร์ก-มิวนิค-จัตุรัมาเรียน 4,11,18,25 ก.ค. 54
SP 3 เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
MH 87,900 86,900 83,900 80,900 12,000

แฟรงเฟิร์ต – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค – ลูเซิร์น – ยอดเขาจูงฟราวน์ 3,10,17,24 มิ.ย. 54
– ดิจอง – พระราชวังแวร์ซายน์ - หอไอเฟล – ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซ 1,8,15,22,29 ก.ค. 54 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel