โดย บริษัท แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล จำกัด เบอร์โทร 080-293-8000 เบอร์โทรสาร 02-295-3256
By Naaptech Travel Co,.Ltd
( Tel 080-293-8000 )

โรงแรมภูเก็ต Phuket ( ราคามาตรฐานช่วง Low Season)

**** โรงแรมราคาต่ำกว่า 1 พัน **** โรงแรมราคา 1000-2000 **** โรงแรมราคา มากกว่า 2000 **** โรงแรม ราคามากกว่า 3000

**** โรงแรมราคาต่ำกว่า 1 พัน

 
M'S GUEST HOUSE - 740 patonglodge - 900 paechhil-900l  
       

**** โรงแรมราคา 1000-2000 **** โรงแรมราคา มากกว่า 2000 **** โรงแรม ราคามากกว่า 3000

ราคาโรงแรมจะปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา ท่านสามารถเช็ค online หรือ สอบถามพนักงานได้ที่

บริษัท แนปเทค จำักัด 080-293-8000

084-014-6455 คุณ ปอย