โดย บริษัท แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล จำกัด เบอร์โทร 02-294-4544 เบอร์โทรสาร 02-295-3256
By Naaptech Travel Co,.Ltd
( Tel 02-294-4544 )

โรงแรมลำปาง Lampang ( ราคามาตรฐานช่วง Low Season)


**** โรงแรมราคา 1000-2000

   
RIVER LODGE ฿1800    
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       **** โรงแรมราคา มากกว่า 2000

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ราคาโรงแรมจะปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา ท่านสามารถเช็ค online หรือ สอบถามพนักงานได้ที่

02-294-4544